Τρίπολη: Νέες θέσεις εργασίας

Παιδικός σταθμός

Στην Τρίπολη το ΝΠΔΔ “Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Τρίπολης” προσλαμβάνει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τρία (3) άτομα, στο Δήμο Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, για τη στελέχωση παιδικών σταθμών.

Διάρκεια σύμβασης, από την υπογραφή της σύμβασης έως 11 μήνες (και όχι πέραν της
31.7.2023).

Ειδικότητα:

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

Τηλ. επικοινωνίας: 2710-233351

Δείτε εδώ την προκήρυξη: