Δήμος Λαυρεωτικής: Προσλήψεις 15 καθηγητών

Πιάνο

Στο δήμο Λαυρεωτικής, το ΝΠΔΔ “ΘΟΡΙΚΟΣ” ανακοίνωσε την πρόσληψη µε σχέση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικά δεκαπέντε (15) ατόµων, ΤΕ – ∆Ε Καθηγητών Μουσικής για τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Ωδείου «∆ηµήτριος Νικολάου» (Κερατέα), για διάρκεια έως και εννέα (9) µήνες.

Δείτε εδώ την προκήρυξη με τις θέσεις που ζητά: