Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά συνεργάτη Ψυχολόγο

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά συνεργάτες για τη “Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και άνω”  και  προκηρύσσει 1 θέση

Ψυχολόγου_ Κωδικός: ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ_ΑΘ:

Απαιτούμενα προσόντα:

– Αναγνωρισμένο Πτυχίο Ψυχολογίας

– Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου

– Καλή γνώση αγγλικών

– Γνώση Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

– Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχα προγράμματα

– Αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά σε φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή και ΜΚΟ

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλονται μέσω e-mail στη διεύθυνση: hr@praksis.gr

Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να αναγράφεται καθαρά ο τίτλος του Έργου και ο Κωδικός Θέσης στην επιστολή ενδιαφέροντος, καθώς και στον τίτλο του e-mail.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 22 Μαΐου 2024

έως την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024.

Αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα συμπεριληφθούν στη φάση της αξιολόγησης.

Ο κύκλος επιλογής προσωπικού από την Επιτροπή Αξιολόγησης θα ξεκινήσει από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της PRAKSIS (www.praksis.gr) με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αναγράφουν τον Κωδικό της θέσης για την οποία επιθυμούν να συνεργαστούν.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΗΓΗ