Θεσσαλονίκη: Καθηγητές Φυσικής Αγωγής

Νέα, προκήρυξη, για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνών), συνολικά τριών (3) Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο Δημοτικό Γυμναστήριο του Δήμου Παύλου Μελά, που εδρεύει στην Υπόγεια Διάβαση οδού Λαγκαδά Σταυρούπολης Ν. Θεσσαλονίκης.

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Δήμου Παύλου Μελά: eservices.pavlosmelas.gr, στο εικονίδιο “Ηλεκτρονικές Αιτήσεις”, οι υποψήφιοι αφού κάνουν σύνδεση με τους κωδικούς taxisnet και εγγραφή, επιλέγουν την κατηγορία “Αιτήσεις” και “καταχώρηση νέας αίτησης” στην συνέχεια στην κατηγορία επαναεπιλέγουν “Αιτήσεις” και στην διαδικασία «Υποβολή αιτήσεων για την Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2022». Αρμόδια υπάλληλος κα Παρασκευή Ζάββα, τηλ. επικοινωνίας: 2313302960.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 23.10.2022 και λήγει στις 01.11.2022

Δείτε την Προκήρυξη