Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής

Ο Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής, ήταν γιατρός Ελληνικής καταγωγής χριστιανός του 1ου αιώνα μ.Χ.

Είναι ένας από τους τέσσερις Ευαγγελιστές της εκκλησίας και συγγραφέας του ομώνυμου Ευαγγελίου και των Πράξεων των Αποστόλων.

Θεωρείται ότι ζωγράφισε τις πρώτες εικόνες της Παναγίας με τον Χριστό βρέφος στην αγκαλιά της, καθώς και τις εικόνες των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

Σύμφωνα με κάποιες παραδόσεις κήρυξε στη Νότια Ευρώπη και μαρτύρησε στην Ελλάδα.

Η μνήμη του τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 18 Οκτωβρίου. Θεωρείται επίσης άγιος από την Καθολική, την Λουθηρανική, την Αγγλικανική και άλλες Προτεσταντικές εκκλησίες.