Σέρρες: Προσλήψεις Γυμναστών

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Στις Σέρρες, η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών, αποφάσισε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Γυμναστηρίου Ενηλίκων, που εδρεύει στις Σέρρες, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία τμημάτων γυμναστικής ενηλίκων», συνολικής διάρκειας εννέα (9) μηνών.

Η ειδικότητα που ζητά είναι ΠΕ Γυμναστών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kediser@gmail.com (η αίτηση υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά σε μορφή .pdf), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 34, 62122, Σέρρες, απευθύνοντάς την στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) υπόψιν κ. Στρατουδάκη Νεκταρίας.

Τηλ. επικοινωνίας: 2321068915
Δείτε εδώ την προκήρυξη: