ΔΙΕΚ: Μητρώο Eκπαιδευτών Oδηγίες

Μετά τη χθεσινή ανακοίνωση για το άνοιγμα της εφαρμογής του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΕΚ για τη δήλωση μαθημάτων και ΙΕΚ, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα τμήματα των ΙΕΚ που θα λειτουργήσουν, ανά περιοχή και ειδικότητες.

Η δήλωση των μαθημάτων θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης mitrooiek.minedu.gov.gr.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η δήλωση‐αίτηση ανάθεσης μαθημάτων γίνεται:
‐ για πέντε (5) κατ’ ανώτατο όριο ΔΙΕΚ μίας (1) μόνο περιφέρειας
‐ για τέσσερις (4) κατ’ ανώτατο όριο ειδικότητες ‐ τμήματα κάθε ΔΙΕΚ
‐ μέχρι τρία (3) μαθήματα ανά ειδικότητα ‐ τμήμα

Θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα στην τελική σας επιλογή, γιατί μετά την οριστικοποίηση της δήλωσής σας, δε θα σας δοθεί καμιά δυνατότητα να προβείτε σε καμιά αλλαγή της.

Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μη οριστικοποιημένες δηλώσεις μαθημάτων, θα
αγνοηθούν από το σύστημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Κατά την επιλογή του μαθήματος, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι διαθέτετε πτυχίο που να συμφωνεί με τις προϋποθέσεις να δηλώσετε το συγκεκριμένο μάθημα, μιας και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το οριζόμενο προσοντολόγιο του μαθήματος, όπως αυτό περιγράφεται στον οδηγό κατάρτισης κάθε ειδικότητας. Διαφορετικά, δε θα σας ανατεθεί το μάθημα από το ΔΙΕΚ, κατά τη διαδικασία των αναθέσεων.

Μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης μαθημάτων, έχετε τη δυνατότητα να δείτε την τελική μοριοδότηση, και με ποιο τρόπο αυτή τελικά έχει διαμορφωθεί.

Η μοριοδότηση αυτή θα αποτελέσει το κριτήριο με το οποίο θα προκύψει η σειρά στους αξιολογικούς πίνακες ανά ΔΙΕΚ, ειδικότητα και μάθημα, στους οποίους θα καταταχθείτε.

Για θέματα τεχνικής βοήθειας της πλατφόρμας μπορείτε να στείλετε email:  mitrooiek@sch.gr

Τέλος, η υποβολή των αιτήσεων είναι έως

την Κυριακή 02 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 22.00.

Δείτε εδώ όλα τα τμήματα των ΙΕΚ Α, Β, Γ, Δ, ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΙΕΚ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Δείτε εδώ τις οδηγίες

Κάντε εδώ την αίτηση σας

https://mitrooiek.minedu.gov.gr/#/JobApplication/WelcomeCandidate