Ρέθυμνο: Αποτελέσματα στο Δημοτικό Ωδείο

Ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα για πρόσληψη με σύναψη σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου Ωρομίσθιας Απασχόλησης με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, στο Δημοτικό Ωδείο του Δήμου Ρεθύμνης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ