ΔΕΗ: Πρόσληψη στη ΔΕΠΑΝ – Αθήνα

Η Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών (ΔΕΠΑΝ), ανακοινώνει την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΠΑΝ, που εδρεύει στο Νομό Αττικής, και συγκεκριμένα για την έδρα της ΔΕΠΑΝ.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες.

Η προκήρυξη αφορά ΠΕ Διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό.

Υποβολή αιτήσεων από τις 06.10.2022 έως και τις 17.10.2022.
Αρμόδιος υπάλληλος: κα Ορφανού Κωνσταντίνα
τηλ.: 210 9008857, Λ. Συγγρού 112, Τ.Κ. 117 41

Δείτε εδώ την προκήρυξη: