Ρέθυμνο: 22 νέες προσλήψεις

ΑΜΕΑ

Ο Δήμος Ρεθύμνου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2022-2023».

Διάρκεια σύμβασης:
  Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

9 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

8 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων

2 ΔΕ Μαγείρων

3 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας

Τηλ:. επικοινωνίας: 28310 54626 εσωτ. 22

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι
από 26-10-2022 έως 04-11-2022.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/