Δήμος Παλλήνης: Προσλήψεις γυμναστών

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο Δήμος Παλλήνης θα συνάψει σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) με ωριαία αποζημίωση, με συνολικά επτά (7) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, χρονικής διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης, για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών των Αθλητικών προγραμμάτων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π 2022-2023, που εδρεύει στο Δήμο Παλλήνης.

Υποβολή αιτήσεων έως Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14.00.

Δείτε την προκήρυξη 

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/