Πυροσβεστική: Προκήρυξη Διαγωνισμού

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή υποψηφίων πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2023–2024, μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, ως ακολούθως:

Ο αριθμός εισακτέων του διαγωνισμού καθορίζεται σε πέντε (5) και κατανέμονται στις κάτωθι κατηγορίες/πτυχία:

  • 2 Χημείας 

  • 1 Δασολογίας και Περιβάλλοντος 

  • 1 Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

  • 1 Μαθηματικών 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν με τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά μόνο αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα

από αύριο Τρίτη 06/06/2023 έως και τη Δευτέρα 12/06/2023

(μη συμπεριλαμβανομένου του σαββατοκύριακου)

και από Ω/08:00 ́ έως 14:00’ στην

Πρωτοβάθμια Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών, [Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (ισόγειο), κτιριακές εγκαταστάσεις του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Λεωφόρος Κηφισίας 37-39, Μαρούσι Αττικής, ΤΚ:15123].

Πληροφορίες:

1) Ιστοσελίδα Πυροσβεστικού Σώματος  http://www.fireservice.gr 

2) Τηλέφωνο πληροφοριών: 2132157895-6

3) E-mail: epdiagkat@psnet.gr (από έναρξη κατάθεσης δικαιολογητικών έως ολοκλήρωση του διαγωνισμού)

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΠΗΓΗ: https://www.fireservice.gr/el