Πρόσληψη Ψυχολόγου σε νέο Κέντρο Ημέρας (ΚΗ)

Το Σωματείο «ΙΚΕΛΟΣ»  αναζητά Ψυχολόγο (1 θέση) για το νέο Κέντρο Ημέρας αυτισμού παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων – Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας (περιοχή Πάτρα).

Δυνατότητα για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή με σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

Ψυχολόγος

Προσόντα – δικαιολογητικά:

– Βιογραφικό

– Πτυχίο ψυχολογίας

– Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

– Γνώση αγγλικών

– Γνώση χρήσης Η/Υ

– Ολοκληρωμένη ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση σε συστημική ή γνωσιακή-συμπεριφορική προσέγγιση

– Μεταπτυχιακό σε συναφές αντικείμενο (επιθυμητό)

– Εμπειρία σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας (επιθυμητή)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο e-mail: hr@somateio-ikelos.gr με τίτλο

«Για τη θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ στο ΚΗ ΑΧΑΪΑΣ»

έως και τις 15/04/2024

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΗΓΗ