Πρόσληψη: Προσωπικό για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Παύλου Μελά, ανακοίνωσε προκήρυξη για την πρόσληψη, ενενήντα οκτώ (98) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Παύλου Μελά στη Σταυρούπολη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για το διδακτικό έτος 2022-2023. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά, μαζί με τα δικαιολογητικά τους.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 27.7.2022 έως 9.8.2022. Δείτε την προκήρυξη εδώ:

https://pavlosmelas.gr/wp-content/uploads/2022/07/1_%CE%A8%CE%A47%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%98-%CE%96%CE%A68-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97.pdf