ΑΣΕΠ: Μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό

Σε 127 διαφορετικά νοσοκομεία πρόκειται να κατανεμηθούν 3.720 μόνιμοι στην Υγεία μέσω της διαδικασίας ΑΣΕΠ. Η συγκεκριμένη προκήρυξη βρίσκεται για επεξεργασία στο ΑΣΕΠ και το αργότερο τέλος Αυγούστου θα αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων από τους υποψήφιους. Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη προκήρυξη θα έχει την ιδιαιτερότητα να έχει ειδική εμπειρία για το προσωπικό που υπηρέτησε στην περίοδο της πανδημίας.