Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Ενηλίκων σε ΜΚΟ

Η ΜΕΤΑδραση αναζητά πτυχιούχο Εκπαιδευτικό μερικής απασχόλησης για τη διδασκαλία Ελληνικών και δεξιοτήτων στο πλαίσιο προγράμματος μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων στη Δομή Σιντικής.

Θέση: Εκπαιδευτικός ενηλίκων μερικής απασχόλησης (6 ώρες/ημέρα)

Σημείο απασχόλησης: Δομή Σιντικής

Περιγραφή:
Η θέση αφορά τη διδασκαλία Ελληνικών και δεξιοτήτων σε ενήλικες στο πλαίσιο προγράμματος μη τυπικής εκπαίδευσης της ΜΕΤΑδρασης.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους εντός της Δομής.

Τα καθήκοντα της θέσεις συμπεριλαμβάνουν:

 • Διδασκαλία ελληνικών και δεξιοτήτων και κάλυψη της διδακτέας ύλης στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, όπως ορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών

 • Καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, διόρθωση των εργασιών των μαθητών και αξιολόγηση του επιπέδου και της προόδου τους

 • Πραγματοποίηση εγγραφών επωφελούμενων και διατήρηση καθημερινών παρουσιολογίων μαθητών

 • Συμπλήρωση βάσης δεδομένων και λοιπών αρχείων σχετικά με την ποιοτική και ποσοτική πρόοδο του προγράμματος

 • Οργάνωση και τήρηση ηλεκτρονικού/φυσικού αρχείου του έργου

 • Διαχείριση των προμηθειών και του αποθέματος του Κέντρου

 • Λειτουργία ως άτομο αναφοράς αναφορικά με θέματα λειτουργίας και δραστηριοτήτων του έργου

 • Επικοινωνία και συνεργασία με τη διοίκηση της Δομής, οργανισμούς και φορείς για την προώθηση του έργου

 • Εκπροσώπηση του έργου σε συναντήσεις και εκδηλώσεις με τοπικούς φορείς

 • Συμμετοχή στις συναντήσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του προγράμματος

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ΦΠΨ)

 • Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση ενηλίκων

 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

 • Άριστη γνώση Η/Υ και των εφαρμογών MS Office (Excel, Word, Outlook)

 • Δίπλωμα οδήγησης

 • Ικανότητα προσαρμογής διδακτέας ύλης στις ανάγκες των μαθητών

 • Δεξιότητες οργάνωσης, επικοινωνίας και συνεργασίας

Επιπλέον συνεκτιμώνται:

 • Άμεση διαθεσιμότητα

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (ή επιμόρφωση στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων) ή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

 • Γνώση μίας ή περισσότερων από τις γλώσσες των μαθητών (αραβικά, φαρσί, γαλλικά)

 • Μόνιμη κατοικία στον δήμο Σιντικής ή στον νομό Σερρών

Child Safeguarding Policy: level 2 (σποραδική επαφή με παιδιά)

Yποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και επιστολή ενδιαφέροντος μέσω email στο

cv@metadrasi.org, αναγράφοντας στο θέμα:

“ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΙΝΤΙΚΗ 2024” 

έως τις 21/04/2024.

Σε όλους τους υποψηφίους θα αποσταλεί email επιβεβαίωσης για τη λήψη της αίτησής τους.

Η ΜΕΤΑδραση είναι μία βραβευμένη για το έργο της Ανθρωπιστική Οργάνωση που στοχεύει στην κάλυψη κρίσιμων και ουσιαστικών κενών στην υποδοχή και ένταξη των προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα. Από το 2010 που ιδρύθηκε, η ΜΕΤΑδραση έχει αναπτύξει πρωτοπόρες δράσεις, οι οποίες εστιάζουν στους ακόλουθους τομείς: της διερμηνείας, της προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων, της υποστήριξης ευάλωτων ομάδων, της νομικής εκπροσώπησης, της εκπαίδευσης και της ένταξης.

ΠΗΓΗ