Προσλήψεις: 30 θέσεις στην Κέρκυρα

Ωδείο Ιωαννίνων

Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Κέρκυρας, ανακοίνωσε την πρόσληψη τριάντα (30) μουσικών, καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο Φαιάκων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών της εκπαιδευτικής χρονιάς (2022-2023), αναλυτικότερα:

7 θέσεις ΤΕ Μουσικών – Ανώτερα Θεωρητικά

2 θέσεις ΤΕ Μουσικών- Κιθάρα

2 θέσεις ΔΕ Μουσικών – Κιθάρα

3 θέσεις ΤΕ Μουσικών – Πιάνο

1 θέση ΠΕ Μουσικών – Βιολί

2 θέσεις ΤΕ Μουσικών – Βιολί

1 θέση ΤΕ Μουσικών – Τσέλο

2 θέσεις ΤΕ Μουσικών – Μονωδίας

2 θέσεις ΔΕ Μουσικών – Μπουζούκι

2 θέσεις ΔΕ Μουσικών- Αρμόνιο – Ακορντεόν

2 θέσεις ΤΕ Μουσικών – Ξύλινα πνευστά

2 θέσεις ΤΕ Μουσικών – Χάλκινα πνευστά

2 θέσεις ΤΕ Μουσικών – Κρουστά

Διάρκεια σύμβασης έως 9 μήνες από την ημερομηνία έναρξη της σύμβασης.

Υποβολή αιτήσεων: 29 Αυγούστου 2022 έως και Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022