Ηράκλειο: Θέση βρεφονηπιοκόμου στο Ηράκλειο

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, που εδρεύει στις Αρχάνες Ηρακλείου, προκήρυξε την πρόσληψη, ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:

1 θέση Βρεφονηπιοκόμος (ΤΕ)

Διάρκεια της σύμβασης έως 31/07/2023.

Η υποβολή της αίτησης με τα δικαιολογητικά γίνεται αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Αρχανών Αστερουσίων
(ΚΑΠΗ Αρχανών), Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 25, Τ.Κ. 70100 Αρχάνες, απευθύνοντάς την στο πρωτόκολλο υπόψη κας Εγγλεζάκη Δέσποινας και κας Καλοψικάκη Χαράς (τηλ.επικοινωνίας: 2810752622 εσωτ. 1 και 2).

Δείτε την προκήρυξη: εδώ