ΔΗΜΟΣ Ν.Κυνουρίας: Θέσεις

« Tοποθέτηση ωφελουμένων ανέργων στο πλαίσιο της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ για 25.000 άτομα σε
Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς,
Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων Φορέων.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%91%CE%A0%CE%9E%CE%A9%CE%9A%CE%9D-%CE%A143?inline=true