Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: εκκρεμούν διορισμοί από το ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ

Σύμφωνα με πληροφορίες της δημοσιογραφικής μας Ομάδας, εκκρεμούν από το ΑΣΕΠ δύο προκηρύξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την πλήρωση με διορισμό:
– 15 κενών οργανικών θέσεων για έτος 2020 και
– 22 κενών οργανικών θέσεων για το έτος 2021.
Για το έτος 2022 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η πλήρωση με διορισμό 5 ακόμα θέσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (9 θέσεις είχε αιτηθεί το Υπουργείο).