Ρόδος: 12 νέες προσλήψεις

Η Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών «ΡΟΔΑ» ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

9 ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων [Δ΄(D) Κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]

1 ΔΕ Οδηγών ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων (Δ΄+ Ε΄κατηγορίας) με κάρτα ψηφιακού
ταχογράφου] 

2 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων

τηλ. επικοινωνίας:22410 36370 – 22410 22259

Δείτε την προκήρυξη εδώ: