Προσλήψεις: 17 θέσεις στο Δήμο Αλμυρού

ΩΔΕΙΟ

Ο Δήμος Αλμυρού ανακοίνωσε την πρόσληψη καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού προσωπικού συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών στο Ωδείο του Δήμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έναντι αντιτίμου, για την εκπαιδευτική χρονιά (2022-2023). Η διάρκεια της σύμβασης είναι έως 30/6/2023.

Αναλυτικότερα:

1 θέση ΠΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ Δ/ΝΤΗ (Καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών Πιάνου)

1 θέση ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών Πιάνου)

1 θέση ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Μπουζουκιού)

1 θέση ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Πιάνου – Ανώτερων Θεωρητικών)

3 θέσεις ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Κιθάρας)

1 θέση ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Υποχρεωτικών Θεωρητικών Αρμονίου)

1 θέση ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Υποχρεωτικών Θεωρητικών Ηλεκτρικής Κιθάρας)

1 θέση ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Πιάνου – Υποχρεωτικών Θεωρητικών)

1 θέση ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Βιολιού)

1 θέση ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Βιολοντσέλου)

1 θέση ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Τρομπέτας)

1 θέση ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Κλαρινέτου)

1 θέση ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Μοντέρνων Κρουστών-Ντραμς)

1 θέση ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Παραδοσιακών οργάνων-Κανονάκι)

1 θέση ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (Καθηγητής Ακορντεόν)

 

Υποβολή αιτήσεων: από 01/09/2022 έως 12/9/2022.

Δείτε την προκήρυξη εδώ: