Δήμος Ανατολικής Μάνης: Νέες προσλήψεις

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης, ανακοινώνει νέες προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι, από την υπογραφή της σύμβασης έως 11 μήνες (και όχι πέραν της 31-7-2023).

Οι θέσεις που ζητά είναι:

2 θέσεις ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

1 θέση ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

1 θέση ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

1 θέση ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υποβολή αιτήσεων:  έως και την 5-9-2022

Δείτε εδώ την προκήρυξη: