Προκήρυξη θέσης Διευθυντή Χαρτοφυλακίου στη ΔΕΗ

ΑΣΕΠ

Η ΔΕΗ προκηρύσσει τη θέση του Διευθυντή Κλάδου Ανάπτυξης Χαρτοφυλακίου της Διεύθυνσης Απόκρισης Ζήτησης (ΔΑΖ) με σκοπό την πρόσληψη στελέχους με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία κτηθείσα σε οργανισμούς ή εταιρείες εγχώριες ή διεθνείς.

Το στέλεχος που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση 3 χρόνων, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ.

Υποβολή αιτήσεων έως και την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022 ηλεκτρονικά στο email M.Gkourasa@dei.gr

Πληροφορίες τηλ.: 210 5293135

Δείτε εδώ την προκήρυξη: