ΑΣΕΠ: 6Κ/2022 μόνιμες θέσεις στο δημόσιο

ΑΣΕΠ

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε την προκήρυξη 6Κ/22, που αφορά στην πρόσληψη με σειρά προτεραιότητας, 66 θέσεων, μονίμου προσωπικού και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο Υπουργείο  Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., στο Μπενάκειο  Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και στο Πράσινο Ταμείο Ν.Π.Δ.Δ.

59 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΕ

6 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΤΕ

1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΕ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους στο ΑΣΕΠ από την Τρίτη, 30 Αυγούστου και ώρα 08:00 το πρωί έως και την Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00 το μεσημέρι.

Δείτε εδώ τον πίνακα των θέσεων: [pdf-embedder url=”https://workpress.gr/wp-content/uploads/2022/08/ΠΙΝΑΚΑΣ-ΘΕΣΕΩΝ-1.pdf” title=”ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ (1)”]

 

Πηγή: https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.061650&_afrLoop=121665608424571539&_adf.ctrl-state=hm9hl7lky_38#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.061650%26_afrLoop%3D121665608424571539%26_adf.ctrl-state%3Dhm9hl7lky_42