Πρόγραμμα αλλάζω συσκευή

900000 αιτήσεις υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα ανακύκλωνω αλλάζω συσκευή και βγήκαν οι πρώτες αξιολογήσεις από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν

δείτε εδώ https://allazosyskevi.gov.gr/wp-content/uploads/2022/07/%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%91-1.pdf