Πλαίσιο: Νέες θέσεις σε μεγάλη εταιρεία

Την Παρασκευή 27/7 το πλαίσιο οργανώνει στο mall την ημέρα καριέρας για να κάνει προσλήψεις σε νέες θέσεις εργασίας