ΠΛΟΕΣ: Προσλήψεις προσωπικού

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (ΑΜΚΕ) Ψυχοκοινωνικών Μελετών (Πλόες – ΕΨΥΜΕ), θα προσλάβει το προσωπικό με Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία οικοτροφείου 15 ενηλίκων χρονίων πασχόντων από διαταραχές αυτιστικού φάσματος χαμηλής λειτουργικότητας»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045870.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι έως τη λήξη της Πράξης 30/6/2023 και δυνατότητα μετατροπής σε αορίστου χρόνου».

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

1 Νοσηλευτής/τρια, Πλήρους Απασχόλησης Ορισμένου χρόνου

1 Εργοθεραπευτής, Μερικής Απασχόλησης Ορισμένου χρόνου

1 Λογοθεραπευτής, Μερικής Απασχόλησης Ορισμένου χρόνου

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως την κάλυψη των κενών θέσεων και ισάριθμων επιλαχόντων. Οι αιτήσεις – υποψηφιότητες  θα  αξιολογηθούν στις 28/9/2022 και έκτοτε την 15η ημέρα κάθε μήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα δικαιολογητικά ή να την αποστείλουν με κούριερ, από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:30 π.μ – 15:30 μ.μ. στη διεύθυνση: Πλόες ΕΨΥΜΕ, Μ. Μπότσαρη 33 Δραπετσώνα TK 18648  ή  με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ploes.org.gr  ή/και sdynamidi@gmail.com

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που παραλήφθηκε ο φάκελος αποστολής.

Ταχ. Δ/νση : Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 33 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΤΚ 18648
Πληροφορίες: Σ.ΔΥΝΑΜΙΔΗ
Τηλέφωνο: 2104635391
Email: info@ploes.org.gr

Πηγή: