ΟΚΑΝΑ: Προσλήψεις για 12 μήνες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό, ζητά να συνεργαστεί με Γιατρούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Νοσηλευτές στις περιοχές Αττικής, Αχαΐας, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας, Έβρου, Ημαθίας και Ρεθύμνου, με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

Γενικούς Ιατρούς

Ιατρούς Παθολόγους

Ιατρούς Ψυχιάτρους

Ιατρούς κάθε άλλης κλινικής ειδικότητας,

Κοινωνικούς Λειτουργούς

Νοσηλευτές

Υποβολή των αιτήσεων: 23 Σεπτεμβρίου έως 7 Οκτωβρίου 2022

Προσοχή οι ενδιαφερόμενοι, για όλες τις ειδικότητες μπορούν να αποστείλουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στον ΟΚΑΝΑ στη διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΟΚΑΝΑ
Αβέρωφ 21, 10433 – Αθήνα
Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: (αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης και η ημερομηνία)
Πόλη: (αναγράφεται η πόλη για την οποία φορά η θέση)
Ειδικότητα: (αναγράφεται η ειδικότητα για την οποία αφορά η θέση).

Δείτε εδώ την πρόσκληση: