Μητρώο ΔΙΕΚ: Τέλος χρόνου για τις ενστάσεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μητρώου Εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ, ολοκληρώθηκε ο διοικητικός έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτήσεων.

Προθεσμία υποβολής αιτημάτων επανεξέτασης, επί συγκεκριμένου/ων πεδίου/ων, έως σήμερα Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 20:00.

Αίτημα επανεξέτασης επί του συνόλου των πεδίων της αίτησης θα απορρίπτεται.
Η υποβολή αιτήματος επανεξέτασης θα γίνεται αποκλειστικά στο πεδίο “Ένσταση”, εντός της ατομικής καρτέλας του μητρώου του κάθε μέλους, στη ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου.

Κάνε εδώ την αίτησή σου: https://mitrooiek.minedu.gov.gr/#/JobApplication/WelcomeCandidate

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ: http://www.gsae.edu.gr/el/news/1822-13-09-2022-mitroo-ekpaidefton-epaggelmatikis-katartisis-i-e-k