Μέγαρα: 19 νέες προσλήψεις

Στα Μέγαρα η “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ”, ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι ΙΔΟΧ – με αντίτιμο) συνολικά δεκαεννέα (19) μουσικών, ήτοι: α) δεκατρείς (13) με εκπαιδευτικό έργο διαφόρων ειδικοτήτων και β) έξι (6) μουσικών εκτελεστών, για την κάλυψη αναγκών του «Βυζάντειου Ωδείου Δήμου Μεγαρέων» (Μέγαρα, Ν. Πέραμο & Φιλαρμονική), με αντικείμενο αντιστοίχως: α) τη «διδασκαλία μουσικής» και β) «διδασκαλία μουσικής & μουσικοί εκτελεστές», συνολικής διάρκειας έως εννέα μηνών.

Λήξη αιτήσεων: Δευτέρα 12/09/2022.

Δείτε εδώ την προκήρυξη με τις θέσεις αναλυτικά:

Πηγή: Διαύγεια