ΕΛΓΑ: Προσλήψεις προσωπικού

Ο ΕΛΓΑ αποφάσισε την πρόσληψη είκοσι (20) υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως πέντε (5) μήνες, με τη διαδικασία του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021, όπως ισχύει σήμερα, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω των πρόσφατων εκτεταμένων ζημιές από πυρκαγιές, στο Υποκατάστημα ΕΛΓΑ Ηρακλείου, προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις των ζημιών στη γεωργική παραγωγή.

Επίσης ενέκρινε την πρόσληψη τεσσάρων (4) υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, με τη διαδικασία του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021, όπως ισχύει σήμερα, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω των εκτεταμένων ζημιών που έχουν προκληθεί σε όλη την επικράτεια από πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές, για την ανάγκη ενίσχυσης για τη διεκπεραίωση των διοικητικών λειτουργιών στην Κεντρική Διοίκηση του ΕΛΓΑ.

Δείτε εδώ την απόφαση:

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/