Μαρούσι: Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού

Στο Μαρούσι η «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» ανακοίνωσε την πρόσληψη έως δέκα (10) ατόμων για την πλήρωση των θέσεων ωρομίσθιων καθηγητών ειδικότητας εκμάθησης Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής (εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, για απασχόληση στα τμήματα της Επιχείρησης της εκπαιδευτικής περιόδου 2022-2023.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι καθηγητές:

Αγγλικής Γλώσσας

Γαλλικής Γλώσσας

Γερμανικής Γλώσσας

Ισπανικής Γλώσσας

Ιταλικής Γλώσσας

Πληροφορικής

Υποβολή αιτήσεων: από Παρασκευή 09-09-2022 έως και τη Δευτέρα 19-09-2022

Δείτε εδώ την προκήρυξη:

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/