Δήμος Παλλήνης: 43 νέες Προσλήψεις

Ο Δήμος Παλλήνης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών,  συνολικά σαράντα τριών (43) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, του Δήμου Παλλήνης, που εδρεύει στο Γέρακα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: 

ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (JCB)

ΔΕ Οδηγών Γ’ (C) κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

ΥΕ Εργατών Ύδρευσης

ΔΕ Τεχνίτες (Υδραυλικοί)

Τηλ. επικοινωνίας: 2106604728