Λοιπό Επικουρικό: Σε λίγες ώρες ολοκληρώνεται η υποβολή των αιτήσεων

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεως των υποψηφίων για τη διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης λοιπού (πλην ιατρών) επικουρικού προσωπικού, για συγκεκριμένες δομές και ειδικότητες θα δέχεται αιτήσεις έως την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 12 π.μ.

Θα πρέπει να επισημάνουμε τα εξής σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων:

 1. Οι υποψήφιοι που είχαν υποβάλει και κατά το παρελθόν αίτηση συμμετοχής σε παλιότερες ενεργοποιήσεις της πλατφόρμας:
  α) θα πρέπει να ελέγξουν τα αποθηκευμένα δικαιολογητικά τους ως προς την ισχύ τους.
  β) θα πρέπει να υποβάλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις εκ νέου με νέα ημερομηνία
 2. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία υποψήφιοι οι οποίοι έχουν αποποιηθεί πρόσληψη από 1-01-21 ή έχουν παραιτηθεί από 1-01-20.
 3. Η υποβολή των αιτήσεων δεν είναι εφικτή με smartphones και tablets.
 4. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο από υπολογιστή ή laptop.
 5. Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα πρέπει να έχει εμβολιαστεί.
 6. Η διάρκεια της σύμβασης εργασίας θα είναι τρίμηνη με τον φορέα στο οποίο τοποθετείται και δύναται να παραταθεί για τρεις (3) μήνες ακόμα.
 7. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ’ εφαρμογή του παρόντος πρέπει να προσκομίσει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 207 του ν. 4820/2021 (Α΄ 130) δικαιολογητικά.
 8. Εκτός των δικαιολογητικών μας (ταυτότητα, τίτλος σπουδών κ.α.) θα πρέπει να επισυνάψουμε υπογεγραμμένες και τις παρακάτω υπεύθυνες δηλώσεις:

Πάτησε εδώ νια θέσεις, περιοχές, ειδικότητες

Κάντε την αίτησή σας εδώ