Λοιπό Επικουρικό: Αναλυτικά ανά περιοχή και ειδικότητα οι Θέσεις

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε, το άνοιγμα εκ νέου της πλατφόρμας του Λοιπού Επικουρικού.

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 στις 12 π.μ. και οι αιτήσεις θα ολοκληρωθούν 23 Σεπτεμβρίου 2022 στις 12 π.μ.

Στους πίνακες που θα βρείτε παρακάτω, μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις προσφερόμενες ειδικότητες με τους κωδικούς τους, που ζητά η κάθε μία Δ.Υ.ΠΕ. στις δομές της (σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κλπ).

Οι πίνακες θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε με βάση την ειδικότητα σας και την περιοχή σας, την κατάλληλη εργασία για εσάς.

Δείτε εδώ τους πίνακες:

Κάντε εδώ την αίτησή σας:

https://loipoepikouriko.moh.gov.gr/