Λασίθι: Νέες θέσεις εργασίας

Οι Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, που εδρεύουν στο Δ.Δ. Τζερμιάδων Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, ανακοινώνουν την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων.

Διάρκεια σύμβασης: από την υπογραφή της σύμβασης έως 11 μήνες (και όχι πέραν της 31.7.2023)

Οι θέσεις είναι:

1 θέση ΠΕ Νηπιαγωγών

1 θέση Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 

Τηλ. επικοινωνίας: 2844022396