ΦΕΚ: Ίδρυση – κατάργηση – συγχώνευση Σχολείων

Πειραματικό ΣΧΟΛΕΙΟ

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, με αριθ. Φ.10/103443/Δ1 των Αν.Υπουργού Οικονομικών, κ.Θ.Σκυλακάκη και της Υφ.Παιδείας & Θρησκευμάτων κας Ζ.Μακρή, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β Αρ. Φύλλου 4582/30.08.2022 

ιδρύονται, καταργούνται, συγχωνεύονται, υποβιβάζονται και
προάγονται Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία,
για το νέο σχολικό έτος 2022-23 ως ακολούθως:

Στα νέα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά θα δοθούν οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών όταν λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες.