Κοινωνικός τουρισμός: Προσωρινά αποτελέσματα

Κοινωνικός  τουρισμός ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτέλεσμα.