ΑΣΕΠ 7Κ/2021: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα στα ΚΕΠ για ΠΕ

ΑΣΕΠ

Εκδόθηκαν σήμερα, Τετάρτη 6 Ιουλίου, από το ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 59 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ

Δείτε εδώ https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.061090&_afrLoop=90549488050671320&_adf.ctrl-state=7xis4pe0g_38#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.061090%26_afrLoop%3D90549488050671320%26_adf.ctrl-state%3D7xis4pe0g_42