Κοινωνική Πρόνοια: Νέες θέσεις εργασίας επικουρικού προσωπικού

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟ

Η Κοινωνική Πρόνοια Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ανακοίνωσε την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΚΚΠΠΔΕ), για το παράρτημα ΑΜΕΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Δ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Ειδικότητες που ζητά είναι:

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

ΟΔΗΓΩΝ 

Η αίτηση, υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Κ.Κ.Π.Π Δυτικής Ελλάδος στο email: skagiopoulio_kpmap@yahoo.gr, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Κυριακή 09 Οκτωβρίου2022 και ώρα 12:00.μ.μ

Δείτε εδώ την προκήρυξη:

 

Πηγή: https://kkppde.gr