ΔΕΔΔΗΕ: Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

Η ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε τους οριστικούς πίνακες προσληπτέων της Προκήρυξης  2/2021, που αφορά μόνιμες θέσεις για όλες τις κατηγορίες  Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ).

Δείτε εδώ την ανακοίνωση:

Δείτε εδώ τους οριστικούς πίνακες ανά εκπαιδευτική βαθμίδα