Κέρκυρα: Νέες θέσεις εργασίας

Ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νότιας Κέρκυρας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Η διάρκεια της σύμβασης είναι, από την υπογραφή της μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη της Πράξη.

Έδρα της υπηρεσίας: Λευκίμμη Νότια Κέρκυρα

Οι ειδικότητες που ζητά:

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

ΠΕ Ψυχολόγων

Τηλ. επικοινωνίας: 2662360435

Προκήρυξη

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/