ΚΕΑΝ: Προσλήψεις προσωπικού

ΚΕΑΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Ν.Π. ΚΕΑΝ “Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων”, ανακοίνωσε την πρόσληψη, με Σύμβαση ΙΔΟΧ/ΣΜΕ ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π. ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων για τη «Λειτουργία Υφιστάμενης Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στον Ασπρόπυργο Αττικής». Η διάρκεια της σύμβασης είναι δίμηνη με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΠΕ Ψυχολόγων

Νοσηλευτή/τρια

Η υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνει ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα κεντρικά γραφεία του φορέα μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, οδός Πατρόκλου 57,Ίλιον Αττικής τ.κ. 13122, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Μυρτάλης Φλώρου-Χατζηγιαννίδου (τηλ. επικοινωνίας: 210 2692880).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Ή
μέσω email στο hr@kean.grμε τίτλο «Προκήρυξη για την θέση [κωδικός θέσης]- περιοχή Ασπρόπυργος».
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ηλεκτρονικώς θα αποσταλεί μήνυμα επιβεβαίωσης από τον οργανισμό, αν δε αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επικοινωνήσει με την οργάνωση ΚΕΑΝ στο 210 2692880.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ημέρες από τις 14/09/2022 έως και τις 21/09/2022.

Δείτε εδώ την προκήρυξη:

Πηγή: https://www.kean.gr/