Καστοριά: 21 θέσεις στο Δημοτικό Ωδείο

Βιολί

Στην Καστοριά το Δημοτικό Ωδείο «Δημήτριος Μπαϊρακτάρης & Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη», αποφάσισε την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 9 μηνών επί ωρομισθία, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του, για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΤΕ  Καθηγητών θεωρητικών, (υποχρεωτικών και ανωτέρων μαθημάτων)

ΤΕ Καθηγητών Πληκτών Οργάνων (πιάνου)

ΔΕ Καθηγητής Πληκτών Οργάνων (αρμονίου)  

ΤΕ  Καθηγητών Εγχόρδων Οργάνων (κιθάρας)

ΤΕ  Καθηγητή Εγχόρδων Οργάνων (βιολιού)

ΔΕ  Καθηγητής Εγχόρδων Οργάνων (ηλεκτρικής κιθάρας)

ΤΕ   Καθηγητή Πνευστών Οργάνων (Τρομπέτας)

ΤΕ   Καθηγητή Πνευστών Οργάνων (Φλάουτου)

ΤΕ   Καθηγητή Πνευστών Οργάνων (Σαξοφώνου)

ΔΕ Καθηγητή Παραδοσιακών Οργάνων (Κλαρίνου)

ΔΕ Καθηγητή Παραδοσιακών Οργάνων (Ποντιακής Λύρας)

ΔΕ Καθηγητή Παραδοσιακών Οργάνων (Μπουζούκι)

ΔΕ Καθηγητή Κρουστών Οργάνων (Ντραμς & Παραδοσιακών Κρουστών)

ΔΕ Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής

ΤΕ Καθηγητή Μονωδίας-Μελοδραματικής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.

H παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 09.00-14.00, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της γραμματείας στην διεύθυνση: Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς, Τ.Θ 1293 περιοχή Χλόη Τ.Κ 52100
Καστοριά υπόψη κας Μπούρου Στυλιανής.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Tηλ. επικοινωνίας: 2467027720