Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών: Θέσεις εργασίας

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΕΜΕΝΟΣ
Το Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών, θα προσλάβει 4 ατόμα, για χρονικό διάστημα 8 μηνών, με δικαίωμα επέκτασης της σύμβασης για άλλους 8 μήνες.
Η ειδικότητες είναι:

3 θέσεις ΔΕ Γενικών Καθηκόντων

1 θέση ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

Η υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13.00.

Δείτε εδώ την προκήρυξη: