ΔΥΠΑ: Εγγραφές σπουδαστών στα ΙΕΚ

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων για τα Δημόσια ΙΕΚ, από το Υπουργείο Παιδείας, καλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι στα ΙΕΚ της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), που υπέβαλλαν παράλληλο μηχανογραφικό, να προσέλθουν από την Πέμπτη 01/09/2022 έως και την Δευτέρα 12/09/2022 από 9:00 έως 14:00 στα ΙΕΚ της ΔΥΠΑ επιτυχίας τους, για να υποβάλλουν την αίτηση εγγραφής τους.

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν.