Ηράκλειο: 10 νέες προσλήψεις

Βρέφος

Στο Ηράκλειο Αττικής το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής» ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2022-2023».

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της έως 31-8-2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

6 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

1 ΔΕ Μαγείρων

3 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού

Τηλ. επικοινωνίας: 2102832500

Δείτε την Ανακοίνωση

Πηγή: https://www.asep.gr/