Ηγουμενίτσα: Πρόσληψη βρεφονηπιοκόμου

ΑΜΕΑ

Στην Ηγουμενίτσα, η «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας» προσλαμβάνει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 31/08/2023), ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική  εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2022-2023.

Η ειδικότητα που ζητά είναι:

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την αίτηση τους με τα δικαιολογητικά στη διεύθυνση, «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», Ελευθερίας 7, Τ.Κ. 46100, Ηγουμενίτσα, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διοικητικού –Οικονομικού, υπόψη κας Μ. Κυβράνογλου (τηλ. επικοινωνίας: 26653-60020, 26653-60021)

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ