ΙΕΚ: H Σιβιτανίδειος Σχολή ζητάει Εκπαιδευτές

Η Σιβιτανίδειος Σχολή ζητάει ωρομίσθιους εκπαιδευτές, για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης του ΙΕΚ της, για το έτος κατάρτισης 2022-2023 (χειμερινό εξάμηνο 2022 και εαρινό εξάμηνο 2023).

Οι υποψήφιοι που θα εργασθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές θα παρέχουν αρχική κατάρτιση με τη διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηρίων και μικτών), για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο ΙΕΚ της Σιβιτανίδειου και οι οποίες θα αναρτηθούν στη Σιβιτανείδιο, καθώς και στην ιστοσελίδα της.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων: 01/9/2022 ώρα 10.00΄έως  και 09/9/2022 ώρα 12.00΄.

Δείτε εδώ την προκήρυξη:

Κάνε εδώ την αίτηση σου: https://www.sivitanidios.edu.gr/p/blog-page_75.html